Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Pristupnica za članstvo

Hrvatskom sestrinskom društvu hitne medicine možete se pridružiti kao redovni ili pridruženi član.

Redovni član HSDHM
Pridruženi član HSDHM
  • Hrvatskom sestrinskom društvu hitne medicine možete se pridružiti kao redovni ili pridruženi član.
  • Redovni članovi mogu biti medicinske sestre i medicinski tehničari koje rade u djelatnosti izvanbolničke ili bolničke hitne medicine i upisani su u registar HKMS.
  • Pridruženi članovi su sve fizičke osobe koje žele pristupiti Društvu te strani državljani.
  • Godišnja članarina utvrđena je u iznosu od 13,27 EUR.
  • Pristupnicu možete ispuniti u on-line formi.

Potvrdom prihvaćam odredbe Statuta Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine od 19.svibnja 2014. godine.

Izričito izjavljujem da svoje gore navedene podatke dobrovoljno dajem na raspolaganje HSDHM te dajem privolu da ih se može obrađivati i koristiti u svrhu provođenja aktivnosti HSDHM-a.*