Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

O nama

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

PREDSJEDNIŠTVO

Predsjednik

Saša Balija, mag.med.techn., Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Dopredsjednica

Davorka Furdek, m.s., Opća bolnica Karlovac, Objedinjeni hitni bolnički prijem

Tajnik

doc.dr.sc. Kata Ivanišević, mag.med.techn., Fakultet zdravstvenih studija Rijeka

Upravni odbor

Marijan Bašić, mag.med.techn.spec., Zavod za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije
Joško Bilić, m.t., Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Marino Čanađija, mag.med.techn.spec., Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Marina Friščić, mag.med.techn., Opća bolnica “Dr.T.Bardek” Koprivnica, Objedinjeni hitni bolnički prijem
Milan Lazarević, dipl. med.techn.spec., Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije
Igor Pelaić, dipl.med.techn., Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
dr.sc. Damir Važanić, mag.med.techn., Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Perica Vucelić, mag.med.techn., Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Delegati

Samir Ćoralić, Zagreb
Marina Golub, Velika Gorica
Danko Premužić, Karlovac
Gordana Brgles, Koprivnica
Želimir Đurić, Sisak
Sanja Matanović, Gospić
Nikola Vršić, Čakovec
Martina Mikšaj, Zagreb
Nikolina Šeparović, Korčula
Tomislav Stanić, Slavonski Brod
Goran Stokić, Zagreb
Ivan Ivanković, Požega
Mario Vukomanović, Osijek
Zoran Vidović, Split
Josip Medunić, Karlovac

Djelatnosti Društva

  • organiziranje i provođenje od Komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja;
  • pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadležnoj komori;
  • predlaganje djelokruga rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine;
  • udruživanje u međunarodne asocijacije;
  • poticanje publicističke djelatnosti članova, tiskanje stručnih radova članova, izdavanje prigodnih publikacija sukladno zakonu;
  • suradnja sa srodnim Udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima;
  • suradnja sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu;
  • organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Društva.