ONLINE predavanje "Transportni položaji"

Predavanje na temu "Transportni položaji" održat će dugogodišnji aktivni član HSDHM Goran Stokić, bacc.med.techn.spec. iz nastavnog središta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Predavanje će se održati online na platformi Zoom u ponedjeljak 25. listopada u 13:00 sati, a prijaviti se možete putem linka. Svim prijavljenim sudionicima naknadno će na e-mail adresu iz prijave stići poveznica za praćenje predavanja.

Predavanje će se bodovati sukladno Pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara. 

Prijave su otvorene do 24. listopada u 12:00 sati.


18.10.2021