ONLINE predavanje "Mehanizmi nastanka ozljeda"

Prijavite se na online edukativno predavanje "Mehanizmi nastanka ozljeda" koje č‡e prezentirati dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med.

Predavanje č‡e se održati 9. studenog 2020. na online platformi Zoom, a prijave za sve zainteresirane su moguč‡e putem slijedeč‡eg linka. Nakon uspješne prijave na upisanu e-mail adresu stič‡i č‡e vam poveznica za prač‡enje predavanja.

Predavanje č‡e se bodovati sukladno pravilnicima Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske liječničke komore.

Prijave su otvorene do 8. studenog u 12:00 sati.


03.11.2020