Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini - popunjeno!

Sva mjesta su popunjena. Na žalost nije se više moguće prijaviti na ovaj tečaj.

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

18.11.2014