Edukacija u dječjem vrtiću Kapljica

Djeca predškolske dobi po svojoj su prirodi motorički vrlo aktivna i znatiželjna što ih ponekad može dovesti i u opasnost jer u toj dobi kod njih još uvijek nije dovoljno razvijen osjećaj za opasnost, kao ni obrambeni mehanizam. Uz roditelje, značajnu ulogu u djetetovu životu imaju odgojitelji i odgojiteljice u dječjim vrtićima gdje djeca borave jedan dio dana. Nesreće se događaju bez obzira na sav oprez i pažnju djelatnika i bez obzira na planiranje i provođenje mjera sigurnosti. Redovita edukacija odgojitelja o pružanju prve pomoći, ali i o mjerama prevencije nesreća unutar dječjeg vrtića važna je kako bi odgojitelji mogli češće utvrditi i prisjetiti se znanja i vještina koja ne koriste često, a i pomažu da se pogreške pri pružanju prve pomoći svedu na minimum. Također, primjenom mjera prevencije kroz rad s djecom, ali i ostalim sudionicima u procesu odgoja i obrazovanja, pridonosi se povećanju sigurnosti tijekom boravka djece u vrtiću što je obveza svih odgojitelja, ali i ustanove.


Važnost znanja i ovladavanja vještinama postupaka prve pomoći prepoznali su djelatnici dječjeg vrtića Kapljica u Bistri gdje su članovi HSDHM-a 9. veljače 2024. održali tečaj na temu “Hitna stanja u djece” na kojem je prisustvovalo 20 djelatnika vrtića (odgojiteljice i članovi stručnog tima). Na modelu djece vježbala se kardiopulmonalna reanimacija, postupci sa stranim tijelom u dišnom putu, zaustavljanje krvarenja i imobilizacija ekstremiteta te postupci kod febrilnih konvulzija i anafilaktičkog šoka.

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine zahvaljuje na pozivu te pohvaljuje aktivni angažman u edukaciji svojih djelatnika. Izuzetno nam je zadovoljstvo prenositi svoja znanja i pokazati vještine usmjerene na sigurnost i zdravlje sve djece.


19.02.2024