7. KONGRES HITNE MEDICINE medicinskih sestara i medicinskih tehničara s međunarodnim sudjelovanjem

 

Obavijest o održavanju 7. KONGRESA HITNE MEDICINE medicinskih sestara i medicinskih tehničara s međunarodnim sudjelovanjem

 

Datum održavanja: 22.-24.11.2023.

Mjesto održavanja: Vodice, Hrvatska

 

Teme kongresa: 

 1. Stručni izazovi u zbrinjavanju hitnih pacijenata
 1. Medicinska dokumentacija u hitnoj medicini - kontinuitet i kvaliteta skrbi, odgovornost i zaštita
 1. Komunikacijski izazovi u hitnoj medicini
 1. Trauma – vječna inspiracija hitne medicine
 1. Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine - iskustva i perspektive
 1. OHBP – raskrižje na učazu bolnice
 1. Slobodne teme

 

Radionice

 1. Propedeutika za medicinske sestre i medicinske tehničare
 1. Korištenje ultrazvuka pri postavljanju perifernog venskog puta

 

Okrugli stolovi

 1. Psihološki aspekti rada djelatnika u hitnoj medicini
 1. Povezanost znanosti i prakse u sestrinstvu

 

PRIJAVA PUTEM SLUŽBENE WEB STRANICE KONGRESAhttps://kongres.hsdhm.hr/ 

7. KONGRES

01.08.2023