ONLINE predavanje "Korištenje brzih antigneskih testova u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi"

HSDHM nastavlja s organizacijom edukativnih online predavanja putem Zoom platforme. Ovaj put predavač je Emilija Lazarević, bacc. med. techn., mag. educ. rehab. iz Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, a govorit će o aktualnoj temi - korištenju brzih antigenskih testova u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.

Predavanje će se održati 26. siječnja 2021. godine u 13:00 sati na Zoom platformi, a prijave za sve zainteresirane moguće su putem linka. Svim prijavljenim sudionicima naknadno će na e-mail adresu iz prijave stići poveznica za praćenje predavanja.

Predavanje će se bodovati sukladno Pravilnicima Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske liječničke komore. 

Prijave su otvorene do 25. siječnja u 12:00 sati.

 


19.01.2021