Tečaj temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini

U organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, najavljujemo tečaj “Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini” koji će se održati 25. – 27.10. 2018. u Donjoj Stubici. Komunikacija zdravstvenih djelatnika unutar tima, u odnosu prema pacijentima, kao i članovima njihovih obitelji iznimno je važna. Način komunikacije uvelike utječe na kvalitetu odnosa i povjerenje koje se gradi u odnosu prema pacijentima i drugima koji su uključeni u proces liječenja ili njege pacijenata. To pridonosi boljoj skrbi bolesnika i poboljšanju kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji. Edukacija zdravstvenih djelatnika neizostavna je za poticanje i razvoj sposobnosti pozitivnog i proaktivnog utjecanja na sudionike komunikacijskog procesa. Kvalitetna komunikacija, napose u hitnoj medicini preduvjet je dobre zdravstvene skrbi i uspješnog liječenja hitnog pacijenta već od trenutka upućivanja hitnog medicinskog poziva. U hitnoj medicini zdravstveni djelatnici komuniciraju s više javnosti, koristeći se usmenim i pismenim oblicima komunikacije, nastupima u medijima. U međusobnoj komunikaciji i komunikaciji posredstvom audiovizualnih medija veliki dio prijemljivosti pojedinih sadržaja ovisi o neverbalnim porukama. Usvojene komunikacijske vještine omogućavaju adekvatan pristup pacijentu, obitelji i okolini pacijenta, drugim službama i kolegama iz medicinske službe koje pacijenta prihvaćaju na daljnju obradu i liječenje.

Polaznici završetkom edukacije dobivaju Potvrdu koju izdaje Sveučilište. Uz Potvrdu može se izdati i dodatak Potvrdi koji sadrži ishode učenja Programa, popis predmeta, ishode učenja predmeta i stečene vještine.

Tečaj će biti bodovan od Hrvatske komore medicinskih sestara, sukladno Pravilniku.


27.07.2018