Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, najavljujemo održavanje poslijediplomskog tečaja 1. kategorije koji će se održati 05.-07.10.2018. u Donjoj Stubici. Tečaj je organiziran na način da se teorijska znanja stječu kroz predavanja i Priručnik koji ćete dobiti prije održavanja tečaja, praktične vještine na stanicama vještina te na kraju radionice s prikazima pojedinačnih slučajeva interaktivno s voditeljima radionica rješavate konkretne zadatke. Uvažavajući razlike koje proizlaze iz odgovornosti i djelokruga rada, a s ciljem da unaprijedimo timski rad, tečaj je zamišljen na način da je većina predavanja namijenjena svim polaznicima (doktorima medicine i medicinskim sestrama-tehničarima), dok je dio predavanja i radionica odvojen. Literatura koja se koristi na tečaju je priručnik Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini. Tečaj će biti bodovan od Hrvatske komore medicinskih sestara.

Program tečaja

03.07.2018