Izvještajno – izborna skupština Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine

Za vrijeme trajanja 4. kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem u četvrtak, 26. travnja 2018., održana je Izvještajno – izborna skupština Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine (HSDHM). Članovi HSDHM-a tom su prigodom na mandatno razdoblje od četiri godine izabrali Damira Važanića za predsjednika Društva, Davorku Furdek za dopredsjednicu i Sašu Baliju za tajnika HSDHM-a. Također, imenovan je i Upravni odbor u sljedećem sastavu: Milan Lazarević, Perica Vucelić, Marijan Bašić, Marina Friščić, Josip Medunić, Marino Čanađija, Mario Matoc i Joško Bilić. Novoizabrani delegati Skupštine su: Marica Sedlar, Marina Golub, Kata Ivanišević, Valentina Kovaček, Ivana Matoša, Martina Mikšaj, Tomislav Stanić, Sanja Matanović, Samir Ćoralić, Goran Hrg, Goran Stokić, Ivan Vilović i Mario Vukomanović.


30.04.2018