Trening za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice

U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine i HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu, a uz pozitivno rješenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, u Krapinskim Toplicama je 21. i 22. studenog 2014. održan Trening za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice.

Trening su, prema Standardu osnovne edukacije za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe, proveli članovi Društva – nacionalni instruktori i nacionalni instruktorski kandidati Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Dvodnevni trening okupio je 23 polaznika iz zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zadarske i Zagrebačke županije te Opč‡e bolnice Karlovac. Cilj provedene edukacije je usvajanje standardiziranog odgovora na hitan poziv upuč‡en medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici čime č‡e se unaprijediti kvaliteta skrbi za hitnog pacijenta na cijelom području RH.


24.11.2014