Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine od 24. do 26. listopada 2014. u Krapinskim Toplicama održan je tečaj „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini.“ Tečaj je namijenjen doktorima medicine te medicinskim sestrama i tehničarima izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe, a obradio je posebnosti održavanja dišnog puta i mehaničku ventilaciju u uvjetima hitne medicine. Trodnevnim tečajem obuhvač‡ena su područja vezana uz održavanje dišnog puta, osnove mehaničkog ventilatora, te odabir modaliteta disanja prema zadanim scenarijima.


27.11.2014