Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Novosti

Saznajte sve o događanjima, edukaciji i novostima vezanim uz naše društvo hitne medicine.

Održan prvi tečaj "Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini"
Održan prvi tečaj "Temeljne komunikacijske vješ...

U organizaciji Hrvatskoga katoličkog sveučilišta (HKS) i Hrvatskoga sestrinskog društva hitne medicine (HSDHM) održan je 20.-22. rujna 2017. u Hotelu Turist u Varaždinu trodnevni tečaj „Temel...

06.12.2017

Sudjelovanje na 11. EUROPSKOM KONGRESU HITNE MEDICINE
Sudjelovanje na 11. EUROPSKOM KONGRESU HITNE MEDIC...

U Ateni je od 23. – 29. rujna 2017. održan 11. europski kongres hitne medicine na kojem su aktivno sudjelovali i hrvatski predstavnici. Organizaciju hitne helikopterske medicinske službe u Hrvatsk...

06.12.2017

Održan tečaj „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“
Održan tečaj „Održavanje dišnog puta i mehan...

U Donjoj Stubici održan je poslijediplomski tečaj I. kategorije „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini” od 06. – 08. listopada 2017. u organizaciji Medicinskog fa...

06.12.2017

Edukacija djelatnika objedinjenih hitnih bolničkih prijema
Edukacija djelatnika objedinjenih hitnih bolnički...

U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 09. studenog 2017. započela je edukacija djelatnika objedinjenih hitn...

06.12.2017

Održana Škola hitne medicine za medicinske sestre i tehničare
Održana Škola hitne medicine za medicinske sestr...

Hitna stanja u infektologiji, pedijatriji i porodništvu bili su tema četvrtog ciklusa Škole hitne medicine za medicinske sestre i tehničare održanog 24. studenog 2017. u zagrebačkom Hotelu I. ...

06.12.2017

Tečaj temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini
Tečaj temeljne komunikacijske vještine u hitnoj ...

U organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, najavljujemo tečaj “Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini” koji će se održati ...

Program tečaja

13.09.2017