Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Novosti

Sazanjte sve o događanjima, edukaciji i novostima vezanim uz naše društvo hitne medicine.

Održan tečaj „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“
Održan tečaj „Održavanje dišnog puta i mehan...

U Donjoj Stubici održan je poslijediplomski tečaj I. kategorije „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini” od 06. – 08. listopada 2017. u organizaciji Medicinskog fa...

06.12.2017

Edukacija djelatnika objedinjenih hitnih bolničkih prijema
Edukacija djelatnika objedinjenih hitnih bolnički...

U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 09. studenog 2017. započela je edukacija djelatnika objedinjenih hitn...

06.12.2017

Održana Škola hitne medicine za medicinske sestre i tehničare
Održana Škola hitne medicine za medicinske sestr...

Hitna stanja u infektologiji, pedijatriji i porodništvu bili su tema četvrtog ciklusa Škole hitne medicine za medicinske sestre i tehničare održanog 24. studenog 2017. u zagrebačkom Hotelu I. ...

06.12.2017

Tečaj temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini
Tečaj temeljne komunikacijske vještine u hitnoj ...

U organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, najavljujemo tečaj “Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini” koji će se održati ...

Program tečaja

13.09.2017

logo
Edukacijske vježbe trijaže u odjelu hitne medici...

U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine od 09.-10.11.2017. održati će se edukacijska vježba trijaže u odjelu hitne medicine, a 11.11.2017. edukacijska vježba obnove znanja i ...

Edukacijska vježbe trijaže 09.-10.11.2017. Karlovac
Edukacijska vježba obnove znanja trijaža 11.11.2017.

24.08.2017

Škola hitne medicine 4. za medicinske sestre/tehničare
Škola hitne medicine 4. za medicinske sestre/tehn...

U cilju boljeg zbrinjavanja hitnih bolesnika u Hrvatskoj je unazad nekoliko godina pokrenuta standardizirana edukacija za medicinske sestre i tehničare koji rade u djelatnosti izvanbolničke i bolni...

Preuzmite obavijest

20.07.2017