Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Novosti

Saznajte sve o događanjima, edukaciji i novostima vezanim uz naše društvo hitne medicine.

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine obilježilo Međunarodni dan sestrinstva
Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine obilje...

Povodom Međunarodnog dana sestrinstva koji se svake godine obilježava 12. svibnja, sestrinske udruge u Republici Hrvatskoj ove godine zajednički su obilježile Međunarodni dan sestrinstva provode...

02.05.2017

logo
Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija ...

Tečaj je organiziran na način da se teorijska znanja stječu kroz predavanja i Priručnik koji ćete dobiti prije održavanja tečaja, praktične vještine na stanicama vještina te na kraju radioni...

Program tečaja - Tečaj ventilacije

13.01.2017

Sudjelovanje na godišnjem stručnom sastanku HUMS-a
Sudjelovanje na godišnjem stručnom sastanku HUMS...

Hrvatska udruga medicinskih sestara organizirala je godišnji stručni sastanak koji se održao od 2.-4. prosinca 2016. u Termama Sveti Martin. Na sastanak su, osim 28 stručnih društava koliko ih uk...

04.12.2016

Šola Urgence 2016
Šola Urgence 2016

U organizaciji Slovenskog združenja za urgentno medicine, na Bledu je održana Šola Urgence 2016 u razdoblju 01.- 03.prosinca 2016. Veliki broj zainteresiranih sudionika (doktora medicine, medicinsk...

03.12.2016

Održana Škola hitne medicine za medicinske sestre i tehničare – 3 modul
Održana Škola hitne medicine za medicinske sestr...

Tečaj stručnog usavršavanja pod nazivom Škola hitne medicine za medicinske sestre i tehničare Modul 3. održan je u petak, 25. studenog 2016. u Zagrebu, na kojem se okupio 121 sudionik. Školu h...

25.11.2016

logo
Škola hitne medicine 3. za medicinske sestre i me...

U cilju boljeg zbrinjavanja hitnih bolesnika, unazad nekoliko godina pokrenuta je standardizirana edukacija za medicinske sestre i tehničare koji rade u djelatnosti izvanbolničke i bolničke hitne m...

10.11.2016